Rejestracja

Zyskaj dostęp du unikalnych treści

Wykonaj działanie: 4 + 9 =
" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji i przeprowadzenia Szkolenia/Konferencji oraz w celach marketingowych przez Organizatora, w tym na wprowadzanie moich danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)." Informacja o RODO